Herb

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych i LZS „Polonia” Domaszowice od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „FERMA-POL” w Zalesiu

W dniu 22 kwietnia 2021 roku na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „FERMA-POL” w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz przekazał Jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Domaszowice nowoczesne ubrania specjalne o wysokim standardzie Fire Max SF – Rosenbauer. Prezes Jacek Jagiełłowicz przekazał również na ręce Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia” Domaszowice Grzegorza Swędraka symboliczny czek na kwotę 6 000 tysięcy złotych. W spotkaniu wzięli również udział: Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Domaszowicach Roman Durski, Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, doradca Zarządu Spółki GOBARTO Krzysztof Gołębiowski.

Ubrania bojowe do akcji ratowniczo - gaśniczych oraz symboliczny czek zostały przekazane w ramach dobrej współpracy z samorządem gminy, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz klubem sportowym. Składamy wyrazy podziękowania Prezesowi Jackowi Jagiełłowiczowi za okazane wsparcie rzeczowe i finansowe, a także dziękujemy za aktywne włączenie się w życie lokalnej społeczności i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz popularyzowania jej nazwy na lokalnym rynku.

Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników.jpegSymboliczny czek na rzecz LZS Polonia.jpegStarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, były Prezes Ferma-Pol w Zalesiu Krzysztof Gołębiowski, wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk, Prezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz,.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, OSP Woskowice Górne.jpegJednostki Ochotniczych straży Pożarnych z Gminy Domaszowice, Prezes LZS Polonia Domaszowice Grzegorz Swędrak.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, OSP Domaszowice.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, OSP Siemysłów.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, OSP Strzelce.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, OSP Włochy.jpegUbrania bojowo-operacyjne przekazane OSP z terenu gminy Domaszowice.jpegPrezes Ferma-Pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz, Prezes Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia” Domaszowice Grzegorza Swędraka, doradca Zarządu Spółki GOBARTO Krzysztof Gołębiowski.jpegWójt Gminy Gomaszowice Urszula Medyk, Prezes Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ferma-pol w Zalesiu Jacek Jagiełłowicz.jpeg

×

×

Przejdź do góry