Herb

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W URZĘDZIE GMINY DOMASZOWICE

wazna informacja.jpeg

W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem Sars-CoV-2 oraz absencją pracowników z tym związaną, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Domaszowice do minimum.

Wszelkie sprawy prosimy o załatwianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pośrednictwem:

- maila: ug@domaszowice

- platformy ePUAP: /ugdomaszowice/skrytka

- poczty tradycyjnej pod adresem : Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

- telefonicznie pod nr: 77 4108 250 lub 77 4108 285

 

Przy wejściu do Urzędu Gminy nadal pozostaje ustawiona urna, do której należy wrzucać wszelką korespondencję,
na której należy umieścić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu).

×

×

Prev