Herb

Uroczystości majowe

Dnia 27 kwietnia br. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Domaszowice - Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęto od wręczenia medali dla par małżeńskich za długoletnie pożycie małżeńskie (50 rocznica ślubu). Medale parom małżeńskim: Helenie i Wiesławowi Cyliowskim, Stefanii i Władysławowi Nawolskim, Annie i Edwardowi Sadowskim wręczył Wójt – Zenon Kotarski wraz z Przewodniczącym Rady – Janem Nowakiem. Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu.

1.jpeg

2.jpeg

Uroczystości poprowadziła Dyrektor Szkoły – Bożena Hendrysiak, która zaprosiła zebranych do obejrzenia programu artystycznego poświęconego Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. Program artystyczny wykonali uczniowie i uczennice Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, a przygotowali nauczyciele tej placówki: Aleksandra Malina, Weronika Balicka-Strajch, Małgorzata Rybitw, Marek Matysik oraz Diana Trzmiel. Po występie artystycznym przemówienie wygłosił Wójt Gminy, który podziękował wszystkim za przybycie, a młodzieży szkolnej za piękny występ.

3.jpeg

5.jpeg

×

×

Przejdź do góry