Herb

Program Stypendialny Horyzonty

horyzonty plakat.jpeg

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty rozpoczęła się 15 lutego i trwa do 31 marca 2021 r. Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o programie.

Program realizowany jest mimo pandemii. Nasi Stypendyści i Stypendystki co prawda nie mieszkają obecnie w bursach: na czas nauki zdalnej pozostali w swoich domach rodzinnych. Jednak nadal pozostają pod opieką swoich Koordynatorów i Koordynatorek regionalnych, wspieramy ich w nauce w wybranych przez nich szkołach, organizujemy dla nich ciekawe warsztaty i zajęcia w formie on-line. Społeczność Stypendystów, mimo że zdalnie, pozostaje w bliskim kontakcie i zapewnia sobie wzajemne wsparcie.

 

Program Horyzonty to wyraz naszego przekonania, że jako edukacyjna fundacja jesteśmy zobowiązani do pojmowania edukacji najszerzej, jak to możliwe. To podejście składa się z trzech podstawowych elementów: 

1. edukacji nadążającej za wyzwaniami dwudziestego pierwszego wieku;

2. wychowania, które chroni przed radykalizacją, promuje krytyczne myślenie i zaangażowanie obywatelskie; 

3. dążenia do dobrego i szczęśliwego życia.

Stypendium Horyzonty to z jednej strony wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której Stypendyści i Stypendystki wspierają się i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych.

 

Co zapewniamy?

Naszym Stypendystom i Stypendystkom zapewniamy:

możliwość nauki w najciekawszych liceach i technikach w całej Polsce;

zamieszkanie w bursie z wyżywieniem;

dodatkowe lekcje języka angielskiego i certyfikat językowy;

bilety komunikacji miejskiej;

wspólne wakacje letnie i zimowe, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach i snowboardzie, ale także szlifujemy język angielski z amerykańskimi wolontariuszami i wolontariuszkami;

opiekę i bliską relację z Koordynatorkami i Koordynatorami regionalnym w mieście nauki oraz - w razie potrzeby - wsparcie psycholożek;

przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju osobistego pod okiem tutorek i tutorów;

indywidualne wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz w wyborze dalszej ścieżki życiowej;

warsztaty i zajęcia o tematyce społecznej i obywatelskiej;

kluby EFC - zarządzaną przez Stypendystki i Stypendystów przestrzeń do nauki, odpoczynku i wspólnych projektów.

 

Do kogo kierujemy Program?

Program Stypendialny Horyzonty kierujemy do uczniów i uczennic, którzy kończą szkołę podstawową i chcą się dalej uczyć w liceum lub technikum w dużym mieście. Powinni oni:

planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC;

mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;

pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców;

średni dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 1 200 zł na osobę.

 

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu Horyzonty odbywa się raz w roku, w terminie od 15 lutego do 31 marca.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić we wskazanym terminie internetowy formularz aplikacyjny. Wypełnia go kandydat / kandydatka do stypendium, razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy również do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem regionalnym / Koordynatorką regionalną lub z biurem Fundacji EFC:

biuro@efc.edu.pl

+48 606 770 955

Program Horyzonty w liczbach:

735 młodych ludzi, którzy wzięli lub biorą udział w programie;

200 Stypendystek i Stypendystów jest obecnie pod opieką Fundacji EFC i FRS;

20 Absolwentów i Absolwentek programu studiuje na zagranicznych uczelniach;

20 szkół oraz 17 burs i internatów w całej Polsce współpracuje z Fundacją EFC;

11 Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych opiekuje się Stypendystami i Stypendystkami;

30 mln złotych zainwestowano w rozwój Stypendystów i Stypendystek.

Partnerstwo w realizacji programu:

Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest przez Fundację EFC w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

 

horyzonty 1.jpeghoryzonty 2.jpeg

×

×

Przejdź do góry