Herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Siemysłów

                                                                                    Domaszowice, dnia 02.05.2012 r.

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  dzierżawy

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.29.2012 z dnia  27 kwietnia 2012 r.  Wójt Gminy wyznacza do dzierżawy:

działkę numer 388/2 o pow.0.7100 ha z karty mapy 3, KW  OP1U/00078844/5 w obrębie Siemysłów.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej i RP – tereny użytków rolnych.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi     -   0,1206 q żyta

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Siemysłów na okres 21 dni t.j. od dnia 02 maja  2012 do 23 maja 2012 roku oraz umieszcza się na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

                                                                      

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                Domaszowice

 

 

×

×

Przejdź do góry