Herb

Ankieta dla mieszkańców Gminy Domaszowice

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze "Partnerstwa na 307”, które obejmuje gm. BARANÓW, gm. DOMASZOWICE, m. i gm. KĘPNO, m. i gm. NAMYSŁÓW, gm. RYCHTAL, gm. ŚWIERCZÓW, gm. TRZCINICA, gm. WILKÓW. 

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju gmin. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o wejście w link: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7bm0vx

Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry