Herb

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2020

Logo Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.jpeg

W okresie od 1 marca do 31 października 2020 r. Gmina Domaszowice uczestniczyła w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2020“ organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 19.954,00 złote na zadania realizowane w czterech sołectwach z terenu gminy Domaszowice.

  • Sołectwo Polkowskie realizowało zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej“ w ramach którego zakupione zostały dwa zestawy piknikowe (stół + 2 ławki), grill gazowy oraz zamontowane zostały regały do przechowywania naczyń i zastawy. Koszt zadania wyniósł 6.000,00 złotych z czego dofinansowanie wyniosło 5.000,00 złotych, a 1.000,00 złotych pochodził z funduszu sołeckiego na rok 2020.
  • Mieszkańcy Sołectwa Wielołęka podjęli decyzję, że przeznaczą fundusze na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Wielołęce“. Dzięki temu, na podstawie posiadanego projektu utworzono plac zabaw, który będzie służył do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców sołectwa. Całkowity koszt zadania to aż 12.704,06 złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000,00 złotych, natomiast kwota 7.704,06 złotych pochodziła z funduszu sołeckiego na rok 2020.
  • Sołectwo Włochy przeznaczyło kwotę 6.000,00 złotych na zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej we Włochach“ w ramach którego zakupiono dwa urządzenia do istniejącej siłowni zewnętrznej. Kwota 5.000,00 złotych pochodziła z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, natomiast 1.000,00 złotych zostało dofinansowane z budżetu gminy Domaszowice.
  • Sołectwo Zofijówka mając na względzie integrację mieszkańców postanowiło przeznaczyć pieniądze na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego“. Dzięki temu zakupiono profesjonalny sprzęt, w skład którego weszły głośniki, mikser, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, statywy oraz okablowanie. Koszt zadania wyniósł 5.680,00 złotych z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniosło 4.726,00 złotych, a Gmina Domaszowice wyłożyła na ten cel kwotę 954,00 złotych.

W roku 2021, po ogłoszeniu naboru wniosków przez Marszałka Województwa,  kolejne cztery sołectwa zostaną wytypowane do udziału w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej.

Dziękujemy mieszkańcom oraz sołtysom za aktywny udział w realizacji tych zadań. Mamy nadzieję, że przyczyni się do integracji naszych małych ojczyzn.

Zofijówka 1.jpeg

Włochy 2.jpeg

Wielołęka 1.jpeg

Polkowskie 4.jpeg

Polkowskie 2.jpeg

Polkowskie 1.jpeg

×

×

Przejdź do góry