Herb

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2020 ROK

Oświadczenia majątkowe składane w ciągu bieżącego roku:

PDFElżbieta Idzi w związku z zakończeniem stosunku pracy.pdf
PDFKarolina Polak w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych.pdf
PDFMagdalena Adamska-Wiącek w zwiazku z uzyskaniem mandatu radnej w trakcie kadencji.pdf
PDFDroździel Jacek - zakończenie stosunku pracy.pdf
PDFOpala Anna - objęcie stanowiska.pdf
 

×

×

Prev