Herb

15 Sierpnia - Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia swieto wojska polskiego.jpeg

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Żołnierska służba naszej Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych służb. Z okazji Święta Wojska Polskiego, Wójt Gminy Domaszowice składa wszystkim Żołnierzom, w tym Kombatantom R.P swoje uznanie za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo. W tym szczególnym dniu przyjmijcie życzenia wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry