Herb

Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIESŁYSZĄCYM W KONTAKCIE Z URZĘDEM GMINY DOMASZOWICE

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową.

Zadaniem gminy jest zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji swojej potrzeby administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Gmina zobowiązana jest wówczas do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.

×

×

Przejdź do góry