Herb

Informacja o dniach wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice w zamian za święta przypadające w soboty w 2021 roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.120.12.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 września 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice, dzień:

  • 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 1 maja 2021 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota)

oraz dzień

  • 1 października 2021 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).

W związku z powyższym, informuję mieszkańców i interesantów, że Urząd Gminy Domaszowice będzie w tych dniach nieczynny.

 

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

×

×

Prev