Herb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Domaszowice, dnia 24.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W związku z Zarządzeniem nr OR.0050.67.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaszowice 2020 r., Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu:

l.p.

Obręb (miejscowość)

Numer ewidencyjny działki, arkusz mapy, KW

Powierzchnia

Przeznaczenie
w MPZP

Cena nieruchomości

1.

Wielołęka

20/6, a.m. 1, OP1U/00036401/2

0,0342 ha

ZN

4.300,00 zł

2.

Wielołęka

20/7, a.m. 1, OP1U/00036401/2

0,0622 ha

ZN

5.400,00 zł

3.

Wielołęka

194/1, a.m. 2, OP1U/00040431/2

0,1200 ha

ZZ

4.800,00 zł

4.

Wielołęka

279, a.m. 2, OP1U/00042786/9

0,1000 ha

MM, RP

6.800,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Wielołęka na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2020 do 17 sierpnia 2020  r.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 7 września 2020 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020  r. poz. 65 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

×

×

Prev