Herb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Domaszowice, dnia 22.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W związku z uchwałą nr XVI.133.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

l.p.

Obręb (miejscowość)

Numer ewidencyjny działki, arkusz mapy, KW

Powierzchnia

Oznaczenie
w MPZP

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (dt  żyta)

1.

Domaszowice

74/4, a.m. 1, OP1U/00083269/8

0,5700 ha

10MN

1,5999

2.

Domaszowice

58/6, a.m. 1, OP1U/00017837/8

0,4400 ha

10P

0,8280

3.

Domaszowice

76/1, a.m. 1, OP1U/00012649/8

0,2200 ha

8M

0,7032

4.

Domaszowice

124/1, a.m. 1, OP1U/00048333/1

0,9100 ha

RZ

2,4552

5.

Domaszowice

211/9, a.m. 1, OP1U/00034226/7

0,79 m2

14MN

2,3700

6.

Domaszowice

67/1, a.m. 1, OP1U/00082171/7

0,056 m2

1ZP

0,1680

7.

Dziedzice

127/2, a.m. 1, OP1U/00055675/2

0,1700 ha

MM

0,4320

8.

Gręboszów

75/4, a.m. 1, OP1U/00080942/9

0,2400 ha

R

zwolnione

9.

Gręboszów

75/5, a.m. 1, OP1U/00082112/6

0,4700 ha

R

zwolnione

10.

Nowa Wieś

88, a.m. 1, OP1U/00080648/8

1,0400 ha

MM

0,4422

11.

Nowa Wieś

94/3, a.m. 1, 12013

0,2500 ha

MM

zwolnione

12.

Nowa Wieś

93/1, a.m. 1, OP1U/00081828/1

0,5200 ha

MM

zwolnione

13.

Polkowskie

49/1, a/m. 1, OP1U/00036401/2

0,8000 ha

RP

2,4930

14.

Siemysłów

396/19, a.m. 3, OP1U/00077388/3

1,5000 ha

UPs

0,7200

15.

Włochy

250, a.m. 2, OP1U/00041751/8

0,82 m2

UPi

2,4600

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów i Włochy na okres 21 dni tj. od dnia 24 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry