Herb

Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W przypadku wystąpienia zjawiska powodującego szkody:

  • grad
  • deszcz nawalny
  • ujemne skutki przezimowania
  • przymrozki wiosenne
  • powodzie
  • huragan
  • uderzenie pioruna
  • osunięcie się ziemi

poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w Urzędzie Gminy Domaszowice. (NIE DOTYCZY SUSZY)

Warunkiem szacowania szkód przez Komisję jest złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pok. 10. Tel: 774108250 wew. 106, email: nieruchomosci@domaszowice.pl

 

DOCXWniosek o oszacowanie strat.docx (37,12KB)
PDFWniosek o oszacowanie strat.pdf (176,61KB)
PDFzalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-rodo.pdf (145,89KB)
 

×

×

Przejdź do góry