Herb

Utworzenie sołectwa Zalesie

Sołectwo Zalesie.jpeg

Na podstawie uchwały nr XIV.109.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału sołectwa Domaszowice i utworzenia sołectwa Zalesie z dniem dzisiejszym (1 lipca 2020 r.), na wniosek mieszkańców Zalesia oraz dzięki staraniom Radnej Dominiki Chrabańskiej, powstało dwunaste sołectwo na terenie gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice przed przygotowaniem projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa zarządziła konsultacje społeczne w których mieszkańcy mogli wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia do projektów podziału i statutów sołectw. Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z trybem określonym Uchwałą nr IX.67.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019 r. poz. 3433). Po przeprowadzonych konsultacjach Wójt Gminy Domaszowice na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Domaszowice i utworzenia sołectwa Zalesie. Rada Gminy Domaszowice uchwałę przyjęła większością głosów.

Serdecznie gratulujemy mieszkańcom sołectwa Zalesie. Mamy nadzieję, że ta zmiana da pozytywne skutki w postaci polepszenia warunków życia mieszkańców.

W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

×

×

Przejdź do góry