Herb

Gmina Domaszowice wystąpi do PGNiG z wnioskiem o budowę sieci gazu

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Domaszowice planuję wnioskować do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa o budowę sieci gazu na terenie Gminy Domaszowice, przed złożeniem takiego wniosku chciałabym rozeznać Państwa potrzeby w zakresie chęci przyłączenia się do sieci.  Proszę o pisemne składanie oświadczeń z podaniem adresu nieruchomości do przyłączenia oraz planowaną mocą przyłączeniową (o ile jest znana). Oświadczenia w powyższym zakresie proszę składać w formie papierowej do Urzędu Gminy Domaszowice, Sekretariat, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice do dnia 31.07.2020 r. Wzór oświadczenia dotyczącego chęci przyłączenia do gazu ziemnego jest dostępny na www.domaszowice.pl oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 5.

Z poważaniem

                                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

PDFOświadczenie dot. chęci przyłączenia nieruchomości do sieci gazu ziemnego.pdf (209,22KB)

×

×

Przejdź do góry