Herb

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w Gminie Domaszowice

 „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

w Gminie Domaszowice

  1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
  3. Numer i nazwa działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
  5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
  6. Całkowita wartość projektu: 43 893,78 zł
  7. Kwota dofinansowania: 43 893,78 zł

Gmina Domaszowice przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie, którego otrzymała grant w kwocie 43 893,78 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Domaszowice zakupiła 14 laptopów, które zostały przekazane do Placówek Oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem.

Logo Fundusze Unijne - Zdalna Szkoła.jpeg

 

×

×

Przejdź do góry