Herb

Uwaga ważna informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Benficjnetów LGD!

Szanowni Beneficjenci, poniżej zamieszczamy bardzo ważne informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z komunikatami, które są bardzo ważne w celu prawidłowej realizacji Państwa przedsięwzięć.

PDF1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie.pdf (275,31KB)
PDF2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym.pdf (290,74KB)
PDF3. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej.pdf (274,92KB)
PDF4. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30.pdf (277,53KB)
PDF5. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach.pdf (279,41KB)
PDF6. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.pdf (271,09KB)
PDF8. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.pdf (273,63KB)
 

×

×

Przejdź do góry