Herb

Dnia 30 kwietnia odbyła się ...

Dnia 30 kwietnia 2020 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Domaszowice, na której zabrakło wśród nas św. pamięci Adama Adamskiego. Jako Wójt Gminy Domaszowice, chciałabym pożegnać w imieniu organu wykonawczego Gminy Domaszowice, jak i pracowników Urzędu Gminy Domaszowice śp. Adama Adamskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice, wieloletniego samorządowca, drogiego kolegi, a przede wszystkim wspaniałego człowieka.
Śp. Adam Adamski z wykształcenia był technikiem rolnikiem. Ukończył Technikum Rolnicze w Polanowicach. Śp. Adam przez większość swojego życia związany był z gminą Domaszowice. Z wielkim żalem przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, Kolegę, człowieka służby publicznej, który przez wiele lat działał na rzecz Gminy Domaszowice i jej mieszkańców. W samorządzie Gminy Domaszowice pracował 4 kadencje, niemalże od początku istnienia samorządu w obecnym kształcie. W latach 1994-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice. 
W kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice, po czym od roku 2018 do chwili obecnej ponownie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice.
W swoim życiu wielokrotnie był uhonorowany. W roku 1982 został odznaczony przez Ministra Rolnictwa odznaką „Zasłużony pracownik rolnictwa”. W roku 1983 Postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony Opolszczyźnie” a w roku 1984 Uchwałą Rady Państwa „Brązowym Krzyżem Zasługi”. W okresie swojej długoletniej pracy na rzecz samorządu oraz bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi został odznaczony medalem Herbu Gminy Domaszowice oraz medalem Herbu Gminy Świerczów. Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów –żadne z nich nie wyrażą uznania za życie śp. Adama i żalu po jego stracie. 
Jako Radny, posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwartym na argumenty innych. Jego życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań w sytuacjach trudnych. Będziemy zawsze pamiętać i dziękować za jego zaangażowanie, pracę i ambicje, z jakimi realizował swoje zadania. Zawsze znajdował czas dla drugiego człowieka, cenił sobie bezpośredni kontakt z Mieszkańcami, aby przekonać ich do wspólnego budowania sprawnej gminy. Dążył do tworzenia wspólnoty silnej i zdolnej do pomyślnego rozwoju. Bezcenne w jego pracy okazywało się jego doświadczenie i znajomość lokalnych problemów. Był człowiekiem godnym zaufania i skutecznym rzecznikiem zarówno wsi Domaszowice, jak i całej gminy. W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako skromny człowiek, pochylający się nad problemami ludzi, który z cierpliwością i uwagą potrafił wysłuchać każdego człowieka. Był osobą, która potrafiła zmobilizować do działania, wesprzeć i również podziękować, darzony był wielkim szacunkiem. W oczach mieszkańców gminy był odpowiedzialnym i sumiennym samorządowcem.
Na dzisiejszej sesji spoglądasz na nas z fotografii, która jest tutaj zamiast Ciebie Adamie, puste miejsce po Tobie uświadamia nam, że Ciebie już wśród nas nie ma, że nie usłyszymy już nigdy Twojego głosu i wypowiedzianych przez Ciebie słów: „Otwieram sesję Rady Gminy Domaszowice”. Szanowni mieszkańcy, śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś cios ten przyjmujemy wszyscy razem, jednakże ból jest wciąż dotkliwy. Ból po stracie kogoś, kto był częścią naszego życia, kto swoją obecnością stanowił pewną stałą i wytyczał pewien kierunek. Dziś zostaliśmy sami. Chyba każdy z nas czuje się trochę osierocony, pozbawiony jakiejś cząstki życia, która wiązała się z tą osobą. W naszej mocy leży teraz zachowanie pamięci o niej. 
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Adamem. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Wszyscy zachowamy w pamięci dobre chwile i wspomnienia, a dziś Cię żegnamy, jednocześnie dziękując, za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy Gminy Domaszowice i Twoją obecność wśród nas, która ufam głęboko nie kończy się tym fizycznym rozstaniem, a pamięć duchowa pozostanie nadal między nami, aż do spotkania w wieczności.
Świętej pamięci Adam od początku swojego wyboru na radnego gminy Domaszowice deklarował oddaną służbę wyborcom, bez względu na przynależność partyjną. Dążył do zniwelowania różnic i spokoju społecznego. Jego postawa nie zawsze spotykała się z aprobatą niektórych osób. Z tego powodu bardzo cierpiał. Miał wizję gminy spokojnej, która małymi krokami będzie wychodziła z niechlubnych minionych lat.
Czy tak będzie? Zależy tylko i wyłącznie od nas…

Cześć Twojej Pamięci!
Spoczywaj w pokoju!

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

 

 

×

×

Przejdź do góry