Herb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - 29-04-2020

 

Domaszowice, dnia 29.04.2020 r.

 

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.36.2020 Wójt Gminy przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość:

 Obręb Gręboszów

- część działki numer 157/11                              -  Wysokość rocznego czynszu

o pow. 0,0054 ha, km 1,                                         dzierżawnego wynosi – 0,0191 q żyta

KW OP1U/00017399/5         

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem dz. nr 157/11 symbol MU- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2020 roku do 19 maja 2020 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

 

 

 

×

×

Przejdź do góry