Herb

Prośba o ograniczenie wizyt

herb

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z dniem 12 marca 2020r.:

ogranicza się wejście na teren siedziby Urzędu Gminy w Domaszowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej do niezbędnego minimum, prosimy o przychodzenie do urzędu jedynie w sprawach pilnych - wymagających bezpośredniej wizyty w urzędzie.

W innych przypadkach każdą sprawę, o ile to możliwe proszę załatwiać za pomocą:

- poczty elektronicznej:  

- ePUAP: Profil Urzędu adres skrytki: /ugdomaszowice/skrytka

- lub telefonicznie:

              77 410 82 85 

        fax 77 410 82 85 wew. 120

Z uwagi na obecną sytuację dokumenty dostarczane osobiście będą odbierane w sekretariacie Urzędu Gminy.

  1. zostały zawieszone wszelkie imprezy masowe, konkursy, turnieje i inne wydarzenia kulturalne na terenie Gminy Domaszowice,
  2. odroczony pobór podatków i opłat realizowany przez wyznaczonych w sołectwach inkasentów,
  3. do 25 marca br. zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie szkół i przedszkola, które nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                Urszula Medyk     

×

×

Przejdź do góry