Herb

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
  o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
  w roku 2019,usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu namysłowskiego należy umawiać telefonicznie:

77 4103 695 wew. 113 oraz 116 – zapisy na wizytę co 30 minut, w następujących dniach i godzinach: wtorek i  czwartek: 8.00 – 15.00,

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 77 4103 695 wew.113 lub 116 na co najmniej  7 dni roboczych przed zdarzeniem.

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Powiat Namysłowski w 2020 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego:

Powyższe Punkty mieszczą się:

- w  Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów.

- w Urzędzie Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek – Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach.

Dodatkowo w Punkcie Porad Prawnych w Pokoju świadczone jest również poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek i czwartek.

Usytuowanie punktu

 

Telefon

 

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy

Starostwo Powiatowe
w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220

77 410 -36-95
w. 221

 

Poniedziałek

16:00-20:00

RP

Wtorek

10:00-

14:00

A

Środa

16:00-20:00

RP /A

Czwartek

10:00-14:00

RP

Piątek

14:00-18:00

A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokoju
ul. Sienkiewicza 5

77 427-11- 60

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

10:00-14:00

Środa

13:00-17:00

Czwartek

14:00-18:00

Piątek

10:00-14:00

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,   

A - adwokat udziela porad w punkcie,                                           

A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym.

×

×

Przejdź do góry