Herb

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Domaszowice zaprasza na zebranie w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.

Głównym tematem zebrania będzie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry