Herb

Uwaga!!! Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Domaszowice posiada nowe rachunki bankowe do wpłat poszczególnych należności

Tytuł wpłaty

Numer rachunku bankowego

Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)

15 8890 0001 0108 0031 2001 0067

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 8890 0001 0108 0031 2001 0066

Opłata za ścieki bytowe

indywidualny numer rachunku podany na fakturze

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 58 8890 0001 0108 0031 2001 0069

Dochody pozostałe (m.in. opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu udostępnienia danych z ewidencji ludności; opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wynajem)

85 8890 0001 0108 0031 2001 0068

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77 4 108 250 wew. 110.

 

×

×

Przejdź do góry