Herb

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniające:

  1. uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  2. uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 1742/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCXZałącznik Nr 2 do uchwały 1742_2019.docx (15,91KB)
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały 1742_2019.docx (17,47KB)
DOCXUCHWAŁA NR 1742.docx (17,04KB)
DOCXformularz uwag.docx (13,49KB)
 

×

×

Przejdź do góry