Herb

Informacja dla rolników dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą odpłatnie przekazywać folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do niżej wymienionych punktów:

EKO - SERWIS Janusz Szczęśniak
ul. Parkowa 20 46-113 Wilków
Tel./ 77/ 419 56 83

Tel.503 939 011

Ecofol

ul.Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn

tel: 602.266.369

kontakt@ecofol.pl

×

×

Przejdź do góry