Herb

Informacja o projekcie "Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat"

loga POKL.jpeg

Gmina Domaszowice realizuje projekt "Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt ten jest realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach w okresie 01.01.2011-30.06.2012. W ramach projektu zostały wydłużone godziny pracy przedszkola o 1 godzinę dziennie. Przedszkole jest ponadto czynne w soboty. Zostało przyjętych dodatkowo 10 dzieci oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe: z gimnastyki korekcyjnej, plastyczno-techniczne, logopedyczne, taneczne. W projekcieuczestniczy łącznie 94 dzieci, w tym 45 chłopców i 49 dziewczynek. 

przedszkole (1).jpeg

przedszkole (2).jpeg

przedszkole (4).jpeg

przedszkole (3).jpeg

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych ma na celu wyeliminowanie, m. in. wad postawy i wymowy, wzrost sprawności manualnych, które są niezbędne przy nauce pisania, a także wyzwolenie w dzieciach aktywności ruchowej oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni we wszelkie pomoce do realizacji zajęć, m.in. przybory plastyczne, stroje gimnastyczne, stroje do tańca, lusterka logopedyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne: wyposażenie placu zabaw, basen z piłeczkami, kształtki rehabilitacyjne, materace, pacynki, tańczące szale itp. Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w wycieczce do Jura Parku w Krasiejowie, gdzie dzieciom zostanie przybliżona historia powstania świata. Chłopcy i dziewczynki obejrzą modele mezozoicznych gadów i płazów, będą również aktywnie uczestniczyć w zajęciach podczas których poznają pojęcia i zagadnienia dotyczące życia dinozaurów i pracy paleontologa. Wycieczka jest zaplanowana na drugi kwartał 2012 r.

Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, a przedszkolaki chętnie w nich uczestniczą i nabywają ważne umiejętności.

przedszkole (5).jpeg

przedszkole (6).jpeg

przedszkole (7).jpeg

przedszkole (8).jpeg

×

×

Przejdź do góry