Herb

Plany, programy, projekty

 
PDFOBWIESZCZENIE o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych.pdf
PDFOBWIESZCZENIE konsultacje POP dodatkowe (2).pdf

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały
w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego
integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
zostało opublikowane celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Z poważaniem
Marcin Korecki

Załączniki: PDFOBWIESZCZENIE - projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.pdf

PDFOBWIESZCZENIE konsultacje POP dodatkowe (2).pdf


PDFUchwała NR VIII.52.2019 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice.pdf

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice - Projekt.pdf

×

×

Prev