Herb

Plany, programy, projekty

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

PDFObwieszczenie - o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej.pdf (120,52KB)

PDFprojekt uchwały sejmiku podlegajacy konsultacjom i opiniowaniu.pdf (127,43KB)

PDFformularz-zgłaszania-uwag-uchwała antysmogowa.pdf (142,52KB)

 


 
PDFOBWIESZCZENIE o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych.pdf (105,06KB)
PDFOBWIESZCZENIE konsultacje POP dodatkowe (2).pdf (117,95KB) 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały
w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego
integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
zostało opublikowane celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Z poważaniem
Marcin Korecki

Załączniki: PDFOBWIESZCZENIE - projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.pdf (167,87KB)

PDFOBWIESZCZENIE konsultacje POP dodatkowe (2).pdf (117,95KB)


PDFUchwała NR VIII.52.2019 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice.pdf (1,93MB)

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice - Projekt.pdf (1,95MB)

×

×

Przejdź do góry