Herb

Plany, programy, projekty

PDFUchwała NR VIII.52.2019 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice.pdf

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice - Projekt.pdf

×

×

Prev