Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 września 2019 roku o godz. 13.00           W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 2 2019 wyd IV-VI        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 21-09-2019
Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Informacja o projekcie "My i świat"

W Szkole Podstawowej w Polkowskiem i Strzelcach w roku szkolnym 2011/2012 realizowany jest projekt "My i świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wsparciem zostało objętych 68 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i Strzelcach, tj. 37 dziewczynek i 31 chłopców.

100_3840.jpeg

100_3839.jpeg

100_3851.jpeg

100_3844.jpeg

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań. Dodatkowo zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez native speaker’a. W styczniu br. w ramach zajęć z języka angielskiego odbyła się wycieczka do Opery Wrocławskiej na sztukę angielską. Dodatkowo w maju br. zostanie zorganizowana wycieczka do JuraParku w Krasiejowie. Do każdej ze szkół został zakupiony laptop, drukarka oraz radiomagnetofon CD. Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne, m.in. mikroskopy, globusy, wagi, kompasy, programy multimedialne, gry edukacyjne, zestawy do doświadczeń, itp.