Herb

Złote Gody

       W dniu 12.07.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Domaszowicach odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia parom obchodzącym złote gody nadał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jubilatom wręczono również list gratulacyjny.

       Pamiątkowe wyróżnienia „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczyła dostojnym żonom i mężom, Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk, Zastępca Wójta - Anna Bodzioch, Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego - Ireneusz Żyła oraz Przewodniczący Rady Gminy - Adam Adamski. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie zabrakło serdecznych gratulacji i toastu lampką wina.

      W tym pięknym dniu, jakim jest 50. Rocznica Waszego Ślubu, życzymy Wszystkim Jubilatom wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w zdrowiu i dostatku Dębowych Godów.

Wójt Gminy – Urszula Medyk

Zastępca Wójta – Anna Bodzioch

Przewodniczący Rady Gminy – Adam Adamski

 

×

×

Przejdź do góry