Herb

Rusza akcja „Oddajemy wszystkie odpady komunalne zgodnie z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice”

Informacja !!!

       Rusza akcja „Oddajemy wszystkie odpady komunalne zgodnie z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice”.

       W związku z tym, kontrolą zostaną objęte nieruchomości własnościowe, wynajmowane lub użytkowane celem ustalenia ilości osób faktycznie zamieszkujących i zgłoszonych  w deklaracjach stanowiących o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6 m ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości, porządku w gminach ( DZ.U. z 2012 poz. 391).

     Równocześnie przypominam o obowiązku gromadzenia wszystkich odpadów komunalnych zgodnie z ustalonymi zasadami. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne są umieszczane z innymi, szczególnie dotyczy to plastiku i szkła – dostawca śmieci może być zobowiązany  do ponoszenia opłaty zwiększonej o 100 %, gdyż w takim przypadku są to odpady nie segregowane.

 

                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                               Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry