Herb

Zapytanie ofertowe - równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych gruntowych

Domaszowice, 01.07.2019 r.

 

W związku ze zmianą wniosku sołectwa Włochy na realizację funduszu sołeckiego w roku 2019, zmianie ulega łączna ilość planowanych godzin wykonywania usługi do ok. 75 godzin.

                 Wójt Gminy

               Urszula Medyk

                       / - /

Domaszowice, dnia 25.06.2019

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych gruntowych praca sprzętu: ładowarki, spycharki lub koparko ładowarki (realizacja wniosków sołeckich z zakresu remontu dróg) w miejscowościach: Zalesie (przys.), Dziedzice, Nowa Wieś, Siemysłów, Woskowice Górne.

Łączna ilość: ok. 60 godzin.

Podział prac do wykonania w poszczególnych sołectwach nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: do 04.10.2019 r.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 03.07.2019 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 godz. usługi.

 

                  Wójt Gminy

               Urszula Medyk

                       / - /

DOCXklauzula RODO - zakup kruszywa.docx (16,67KB)

 

×

×

Przejdź do góry