Herb

Zapytanie ofertowe - zakup kruszywa

Domaszowice, 01.07.2019 r.

W związku ze zmianą wniosku sołectwa Włochy na realizację funduszu sołeckiego w roku 2019, łączna ilość zamawianego kruszywa granitowego to ok. 832 t

Miejsce dostawy:

Zalesie (przys.) – 52 tony,

Dziedzice – 156 ton, 

Nowa  Wieś - 52 tony,

Polkowskie – 104 tony,

Strzelce – 286 ton,

Siemysłów – 52 ton.

Woskowice Górne - 52 tony,   

Włochy – 78 ton.

         Wójt Gminy

        Urszula Medyk

                / - /

 

Domaszowice, dnia 25.06.2019

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia:
Zakup kruszywa   granitowego – mieszanka 0-31 mm i 31-63 mm wraz z transportem (realizacja wniosków sołeckich z zakresu remontu dróg).
Łączna ilość: 754 tony.

Miejsce dostawy:

Zalesie (przys.) – 52 tony,

Dziedzice – 156 ton, 

Nowa  Wieś - 52 tony,

Polkowskie – 104 tony,

Strzelce – 286 ton,

Siemysłów – 52 ton.

Woskowice Górne - 52 tony,   

 

Termin realizacji zamówienia: do 13.09.2019 r.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 03 lipca 2019 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t kruszywa wraz z transportem.

 

           Wójt Gminy

        Urszula Medyk

                / - /

 

DOCXklauzula RODO - zakup kruszywa.docx (16,67KB)

×

×

Przejdź do góry