Herb

Informacja o projekcie "Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice"

loga POKL.jpeg

Trwa realizacja projektu: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Obecnie beneficjenci ostateczni ukończyli kursy: wózka widłowego (2 osoby), prawa jazdy kat. C (6 osób), prawa jazdy kat. B (7 osób), opiekunki środowiskowej (4 osoby), magazyniera (1 osoba), bukieciarstwa (3 osoby), zagospodarowania terenów zielonych (4 osoby) oraz kurs uprawniający do obsługi ładowarko-koparki (3 osoby). Kurs podstawy kosmetyki pielęgnacyjnej oraz kurs wizażu i makijażu profesjonalnego, w którym uczestniczy 6 osób, jest w trakcie realizacji. Utworzone zostało również Centrum Doradztwa Społecznego, dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Domaszowice. Bezpłatnie świadczą w nim usługi: asystent rodziny i policjant w poniedziałki od godz.15.45 do 16.45, psycholog w czwartki od godz. 8.00 do 11.00. Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach istnieje również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym (6 godz. w miesiącu). Miejsce: Budynek Urzędu Gminy w Domaszowicach (sala ślubów). Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z doradztwa.

×

×

Przejdź do góry