Herb

„Kierunek FIO” spotkania edukacyjno-informacyjne - mikrodotacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zaprasza na spotkania edukacyjno-informacyjne, które odbędą się według harmonogramu:

Strzelce Opolskie - Urząd Miejski Pl. Myśliwca 1 - 19.07. godz. 12.00

Ozimek - LGD Kraina Dinozaurów ul. J.Słowackiego 18 - 19.07. godz. 16.00

Olszanka - świetlica obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym
- 19.07. godz. 16.00

Kluczbork - Urząd Miejski - sala konferencyjna II ptr. ul. Katowicka 1 - 23.07. godz. 16.00

Pokój - Urząd Gminy - Sala Narad ul. Sienkiewicza 8 - 24.07. godz. 15.00

Radłów - Biblioteka Publiczna ul. Oleska 3A - 25.07. godz. 16.00

  Spotkania dotyczyć będą naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane będą w latach 2018-2019. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości
5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Zapraszamy na spotkania

„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.
×

×

Przejdź do góry