Herb

Zapytanie ofertowe - zakup kruszywa granitowego

                             

Domaszowice, dnia 03.07.2018

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia: Zakup kruszywa   granitowego – mieszanka 0-31 mm i 31-63 mm wraz z transportem (realizacja wniosków sołeckich z zakresu remontu dróg). Łączna ilość: 780 ton.

Miejsce dostawy:

Dziedzice – 78 ton, 

Woskowice Górne - 104 tony,   

Włochy – 104 tony,

Strzelce – 208 ton,

Nowa  Wieś - 104 tony,

Polkowskie – 26 ton,

Siemysłów – 156 ton.

  1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2018 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 11 lipca 2018 r.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t kruszywa wraz z transportem.

 

           Wójt Gminy

       Zenon Kotarski

                / - /

×

×

Przejdź do góry