Herb

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu dla jednostek OSP

     Domaszowice, dnia 21.05.2018 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia

 

Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaszowice:

Zadanie 1: Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny AED PHILIPS HeartStart FRx – 4 sztuki;

Zadanie 2: Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, z szynami Kramera i deską ortopedyczną, wyposażenie wg standardu KSRG z lipca 2013r. – 2 zestawy;

Zadanie 3: Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 – 1 zestaw;

Zadanie 4: Piła ręczna do cięcia szyb SAWCUT z wybijakiem – 2 sztuki;

 

Termin dostawy: do 6 lipca 2018 r.

 

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

3. Termin złożenia oferty: do 1 czerwca 2018 r.

 

4. Warunki płatności: przelew 30 dni

 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki tel: 774 108 250 wew. 117, Jacek Majcher tel: 774 108 250 wew. 108.

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne zadania.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

7. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                            / - /                           

×

×

Przejdź do góry