Herb

WPF

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaszowice na lata 2022-2030 PDFUchwała 502 2021 Domaszowice-sig.pdf (282,94KB)

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice na lata 2020-2030.pdf (283,15KB)

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice na lata 2019-2030.pdf (329,28KB)

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice.pdf (111,36KB)

×

×

Przejdź do góry