WPF

Herb

WPF

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaszowice na lata 2022-2030 PDFUchwała 502 2021 Domaszowice-sig.pdf

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice na lata 2020-2030.pdf

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice na lata 2019-2030.pdf

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie fiansowej Gminy Domaszowice.pdf

×

×

Prev