Herb

Zapytanie ofertowe - dostawa serwera

     Domaszowice, dnia 05.12.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa 1 szt. serwera

Serwer: Dell PowerEdge R430 Server.

Minimalne parametry techniczne: Zgodnie z załączonym opisem.

2.   Termin realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 22.12.2017 r.

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 13 grudnia 2017 r.

5.  Warunki płatności: przelew 30 dni

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Biernacki

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższy sprzęt.

                                                                    

                                  

             Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        Zenon Kotarski

                                                                                                                / - /

DOCOpis techniczny serwer.doc (59,00KB)

×

×

Przejdź do góry