Herb

Zapytanie ofertowe - ogrodzenie placu zabaw

                             

Domaszowice, dnia 09.11.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

 

  1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Zofijówka o długości 70 mb + furtka 1,4 mb. Należy wykonać drewniane ogrodzenie ze sztachet (60 cm) z metalowymi słupkami zabetonowanymi do podłoża (realizacja wniosku sołeckiego)

  1. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2017 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 15.11.2017 r.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi.

 

Wójt Gminy Domaszowice

        Zenon Kotarski

                 / - /

×

×

Przejdź do góry