Herb

PETYCJE

REJESTR PETYCJI

Zestawienie petycji złożonych w 2022 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2022.MK Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja OR.152.1.2022 MK.pdf Ochrona powietrza 16.02.2022 15.05.2022

PDFPismo przewodnie.pdf

PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

2 OR.152.2.2022.MC Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza..pdf Ochrona powietrza 04.03.2022 03.06.2022 PDFPismo przewodnie OR.152.2.2022.MC-rozpatrzenia petycji Cech Zdunów Polskich.pdf
PDFUchwała nr XXXIV.274.2022. z dn. 27.05.2022 rozpatrzenie petycji.pdf
3 OR.152.3.2022.MB
PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku.pdf
 
               

Zestawienie petycji złożonych w 2021 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2021 Rada Gminy Domaszowice

PDFPetycja z 5.01.2021 r. Koalicja.pdf

PDFUzup. petycji z 5.01.2021r..pdf

Szczepionki oraz COVID19 05.01.2021 05.04.2021 PDFOdp. na petycję OR.152.1.2021.MC.pdf
2 OR.152.2.2021 Wójt Gminy Domaszowice

PDFInformacja dotycząca zdrowia Polaków z dn. 19.01.2021 r.pdf

PDFPetycja - uzupełnienie do informacji z dn. 08.02.2021 r.pdf

COVID 19 oraz witamina D 3 08.02.2021 05.05.2021 PDFWycofanie.pdf - składający wycofał petycję
3 OR.152.3.2021 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja ws przeprowadzenia referendum ludowego.pdf Przeprowadzenia referendum ludowego 23.02.2021 22.05.2021 PDFOdp. na petycję OR. 152.3.2021.MC.pdf
4 OR.152.4.2021 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja OR.152.4.2021 z dn. 2.03.2021 r.w sprawie poparcia Tymczasowej Rady Stanu.pdf Poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 02.03.2021 01.06.2021 PDFOdp. na petycję OR.152.4.2021.MC.pdf
5 OR.152.5.2021 Wójt Gminy Domaszowice PDFPETYCJA - PODWÓRKA NIVEA.pdf Przystąpienie do konkursu w ramach  programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 01.04.2021 01.07.2021 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.5.2021.pdf
6 OR.152.6.2021 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020
7 OR.152.7.2021.MŁ Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.7.2021.MŁ Petycja z dnia 15 września 2021 r..pdf Zaproszenie – możliwość dołączenia do programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany’ 15.09.2021 14.12.2021 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.7.2021.pdf
8 OR.152.8.2021.MC Rada Gminy Domaszowice

PDFUzupełnienie petycji z dn. 21.12.2021 r..pdf
PDFPetycja z dn. 21.12.2021 r..pdf

PDFII uzupełnienie petycji z 21.12.2021 r..pdf

Jak w treści petycji 21.12.2021 20.03.2021 PDFPismo przewodnie OR.152.8.2021.MC- petycja.pdf
PDFuchwała nr XXXII.255.2022 z dn. 25.02.2022r. - petycja.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie petycji złożonych w 2020 roku


Domaszowice, 17.06.2021 r.

OR.152.6.2021.AO

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) corocznie, w terminie do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji a w przypadku, o którym mowa w art. 9 – Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Domaszowice wpłynęło 5 petycji.

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy petycjach poniżej została przedstawiona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2020 roku.

Lp.

Nr sprawy

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

 

 

 

OR.152.1.2020

Ochrona zdrowia mieszkańców przed elektoskażaniem -PEM

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

2.

 

 

OR.152.2.2020

Lokalna „tarcza antykryzysowa”- zmiana przepisów prawa miejscowego.

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

3.

 

OR.152.3.2020

Zmiana prawa miejscowego w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodziców w związku z edukacją zdalną oraz utworzenia miejsc dla przekazywaniu pomocy dla osób potrzebujących

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

4.

OR.152.4.2020

Ochrona zdrowia mieszkańców gminy w związku z COVID-19

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

5.

OR.152.5.2020

Wykluczenie oraz szczepienie przeciwko COVID-19

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

Wójt Gminy Domaszowice

\-\ Urszula Medyk


L.p. Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2020 Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.1.2020.pdf Ochrona zdrowia mieszkańców - PEM 24.03.2020 24.06.2020 Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
2 OR.152.2.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFOR.152.2.2020.pdf lokalna "tarcza antykryzysowa" 03.04.2020 03.07.2020 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.2.2020.MC.pdf
3 OR.152.3.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja R. Sutor 31maja 2020 r..pdf Zmiana prawa miejscowego w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodziców w związku z edukacja zdalną oraz utworzenia miejsc dla przekazywania pomocy dla osób potrzebujących 04.06.2020 31.08.2020

04.06.2020 - przekazano do zaopiniowania do Komisji Rady Gminy

PDFOdp. na petycję OR.152.3.2020.MC.pdf

4 OR.152.4.2020 Wójt Gminy Domaszowice PDFpetycja.pdf Ochrona zdrowia mieszkańców gminy w związku z COVID-19 21.08.2020 21.11.2020 PDFOdp. na petycję OR.152.4.2020.AO.pdf
5 OR.152.5.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wykluczenia oraz szczepień przeciwko COVID-19.pdf Wykluczenie oraz szczepieniaprzeciwko COVID 19 15.12.2020 15.03.2021 PDFOdp. na petycję nr OR.152.5.2020.MC.pdf
               

 

Zestawienie petycji złożonych w 2019 roku

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku UG.pdf

PDFZbiorcza inf. o petycjach za 2019 rok RG.pdf

Lp. Nr petycji w rejestrze petycji Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Sposób załatwienia petycji
1 ZW.152.1.2019 Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019.pdf Przystąpienie do konkursu w ramach  programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 8.03.2019 08.06.2019 PDFOdpowiedź na petycję Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019.pdf
2 ZW.152.5.2019 Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie oznaczenia przystanków .pdf Oznaczenie przystanków 02.08.2019 02.11.2019 PDFZW.152.5.2019.JM.pdf
3 ZW.152.6.2019.JM Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 02 września 2019 r. w sprawie kontroli nad rozkładami jazdy.pdf Kontrola nad rozkładami jazdy 02.09.2019 02.12.2019 PDFZW.152.6.2019.JM.pdf
4 ZW.152.7.2019.BB Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 26 września 2019 r. w sprawie walki z patologiami.pdf Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 26.09.2019 26.12.2019 PDFZW.152.7.2019.BB.pdf

5

SG.152.8.2019.JM Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dn. 5 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku umieszczania informacji na węzłach komunikacyjnych.pdf Informacje o węzłach komunikacyjnych 05.11.2019 30.01.2020 PDFSG.152.8.2019.JM.pdf

6

SG.152.9.2019.MC Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany prawa miejscowego.pdf Zmiana prawa miejscowego 28.11.2019 28.02.2020 PDFOdp. na petycję nr RG.152.2.2020.MC.pdf
7 SG.152.10.2019.MC Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji do Konferencji Episkopatu Polski.pdf Zmiana prawa miejscowego oraz poparcie petycji do Konferencji Episkopatu Polski 06.12.2019 06.03.2020 PDFOdp. na petycję RG.152.3.2020.MC.pdf
8 SG.152.11.2019.AB Wójt Gminy Domaszowice PDFSG.152.11.2019.pdf Zmian prawa miejscowego 17.12.2019 16.03.2020 PDFOdp. na petycje nr RG.152.4.2020.MC.pdf
9 SG.152.12.2019.AB Wójt Gminy Domaszowice PDFSG.152.12.2019.pdf Zmian prawa miejscowego 17.12.2019 16.03.2020 PDFOdp. na petycje nr RG.152.4.2020.MC.pdf
               

2018

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.pdf

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Radę Gminy.pdf

2017

PDFZbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za 2017 r..pdf

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 października 2017 r.pdf
PDFPetycja z dnia 23 października 2017 r.pdf
 

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 09 czerwca 2017 r.pdf
PDFPetycja z dnia 09 czerwca 2017 r.pdf

2016

PDFZbiorcza inf. o rozpatrzonych petycjach w 2016 r..pdf

2015

PDFZbiorcza inf. o rozpatrzonych petycjach w 2015 r..pdf

×

×

Prev