Herb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży określone w księdze: OP1U/00008991/9 w miejscowości Gręboszów

Domaszowice 2017-09- 25

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.62.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Domaszowice obejmującą:

½ udziału w gruncie działki numer 223/2 o pow. 0,3200 ha, położonej w obrębie Gręboszów z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00008991/9.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów  teren  oznaczony jest symbolem MU tereny zabudowy mieszanej i usług i M-UR tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą.

 Cena nieruchomości:    21 408,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 25 września 2017. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 07 listopada 2017 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski

×

×

Przejdź do góry