Herb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy

Domaszowice, dnia 31.07.2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice NR XXVII.158.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku. Wójt Gminy przeznacza dla dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat:

Obręb Domaszowice

- działka numer 74/4 o pow. 0.5700 ha,  k.m. 1, KW OP1U/00083269/8         

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 1,5999 q żyta

- działka numer 58/6 o pow. 0.5000 ha, k.m. 1 , KW OP1U/00017837/8

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,8280 q żyta

- działka numer 76/1 o pow. 0.2200 ha, k.m. 1 , KW OP1U/00012649/8

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,7032 q żyta

- działka numer 124/1 o pow. 0.9100 ha, k.m. 1 , KW OP1U/00048333/1

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,4552 q żyta

- część działki numer 211/9 o pow. 0.79 m ², k.m. 1 , KW OP1U/00034226/7

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,370 q żyta

- część działki numer 67/1 o pow. 0.056 m ², k.m. 1 , KW OP1U/00082171/7

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,1680 q żyta

Obręb Woskowice Górne

- działka numer 94/1 o pow. 0,34 ha k.m. 1, KW OP1U/00042506/3

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,6834 q żyta

- cześć działki numer 82/1 o pow. 0,5957 ha k.m. 1, KW OP1U/00042506/3

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 1,3812 q żyta

Obręb Nowa Wieś

- działka numer 94/3 o pow. 0,2500 ha -k.m. 1, KW OP1U/00012013/1

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – zw.

- działka numer 93/1 o pow.0,5200 ha k.m. 1, KW OP1U/00081828/1

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – zw.

- działka numer 88 o pow.0,5000 ha k.m. 1, KW OP1U/00080648/8

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,4422q żyta

Obręb Siemysłów

- działka numer 396/19 /część/ o pow.1,5000 ha k.m. 3 KW OP1U/00077388/3

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,7200 q żyta

Obręb Gręboszów

- działka numer 75/5 o pow.0,4700 ha, km 1, KW OP1U/00082112/6

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – zw.

- działka numer 75/4 o pow.0,2400 ha, km 1, KW OP1U/00080942/9

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – zw.

Obręb Polkowskie

- część działki numer 49/1 o pow.0,8000 ha k.m. 1 KW OP1U/00036401/2

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,493 q żyta

Obręb Włochy

- część działki numer 250 o pow.0,82 m ², k.m. 2 KW OP1U/00036401/2

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,4600 q żyta

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice nieruchomości oznaczone są symbolem: działka nr 74/4, 76/1, 211/9 symbol MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki nr 58/6 i 67/1 symbol P - tereny produkcji, budownictwa , składów , magazynów i usług, działka nr 124/1 symbol RZ - tereny łąk i pastwisk, działki nr 94/1, 82/1, 94/3, 93/1 - symbol MM - tereny zabudowy mieszanej, działka nr 88 symbol MM - tereny zabudowy mieszanej i RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy, działka nr 396/19, symbol Ups - tereny usług sportu, działki nr 49/1, 75/5, 75/4 - symbol RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy i działka nr 250 symbol - UPI - tereny usług innych .

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice, Woskowice Górne, Gręboszów, Nowa Wieś, Siemysłów, Polkowskie i Włochy na okres 21 dni tj od dnia 31 lipca 2017 do 24.08.2017 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Domaszowice

×

×

Przejdź do góry