Herb

Zapytanie ofertowe - zakup komputerów

                             Domaszowice, dnia 24.05.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Przedmiot zamówienia

Stacje robocze (komputer PC) - 3 sztuki, Model DELL OptiPlex 3050 Mini Tower z minimalnymi parametrami technicznymi: wg załącznika

Monitor do stacji roboczej - 3 sztuki, Dell 22 Monitor P2217H - 54.6cm (21.5") Black, EUR (specyfikacja wg załącznika)

2.   Termin realizacji zamówienia: Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 16 czerwca br.

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 31 maja 2017 r.

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Biernacki

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższy sprzęt.

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        Zenon Kotarski

                                                                                                                / - /

PDFkomputery.pdf (483,28KB)

×

×

Przejdź do góry