Herb

Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych

Domaszowice, dnia 26.04.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Przedmiot zamówienia

Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych i powierzchniowo utrwalonych znajdujących się na terenie gminy Domaszowice. Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy użyć grysów i emulsji asfaltowej przy pomocy remontera typu patcher. Planowana ilość zużytego materiału (grysy + emulsja) to około 40 ton. Planowana powierzchnia ubytków na drogach ok. 80 m2. Drogi do remontu cząstkowego: Siemysłów – Wielka Kolonia nr dz. 379, Włochy nr dz. 419, 451, 429/9, Polkowskie nr dz. 150, 162, Domaszowice ul. Sportowa nr dz. 310, Szerzyna nr dz. 879, 878.

2.Termin realizacji zamówienia: do 26.05.2017 r.

3. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4. Termin złożenia oferty: do 05 maja 2017 r.

5. Warunki płatności: przelew 14 dni

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 tonę zużytego materiału.

8. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.

 

 

 

  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                         Zenon Kotarski

                                                                                                                                          / - /

 

×

×

Przejdź do góry