Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)       Informacje o jakości powietrza     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5 już dostępny     Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych oraz Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

Dziś jest: czwartek, 22-02-2018
Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

"Impuls dla Życia" - Twój glos się liczy!

”Impuls dla Życia”

Do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego został zgłoszony projekt „Impuls dla Życia”. Zadanie to zakłada zakup ośmiu Automatycznych Defibrylatorów AED oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu namysłowskiego.

Ponadto przewidziane jest umieszczenie urządzeń w Urzędach Gmin: Namysłów, Wilków, Domaszowice, Pokój i Świerczów oraz w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, na dworcu w Namysłowie i w budynku Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Pozwoli to w dużym stopniu poprawić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, petentów jak i turystów odwiedzających powiat.

Głosowanie trwa od 24 kwietnia do 19 maja.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

·         elektronicznie poprzez formularz: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

·         wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,

·         korespondencyjnie na adres UMWO:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

received_1435213836552048.jpeg