Herb

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach

PROW.jpeg

 

Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”, zadanie było realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt zadania to 4 115 437,07 zł, w tym kwota otrzymanego wsparcia wynosi 1 571 504,92 zł. W ramach operacji została wybudowana sieć zbiorcza z przyłączami i pompowniami przydomowymi wraz z zasilaniem energetycznym we wsi Strzelce, a także tranzytowy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem oraz tłocznia ścieków.

×

×

Przejdź do góry