Herb

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 04.01.2017 r.

 

Domaszowice, dnia 16.12.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Zaopatrzenie w paliwa pojazdów oraz sprzętu będącego na stanie Gminy Domaszowice oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2016.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 27 grudnia 2016 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 litr oleju napędowego ON i etyliny 95 na dzień 16.12.2016 r.

 

 

 

                    Z up. Wójta

                                                                                                    Tomasz Dłubak

             Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                              / - /

×

×

Przejdź do góry