Herb

Zapytanie ofertowe - wywóz nieczystości płynnych

Domaszowice, dnia 16.12.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Wywóz nieczystości płynnych z budynków Urzędu Gminy Domaszowice w roku 2016.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 27 grudnia 2016 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 kurs (10 tysięcy m3 plus transport) wywozu nieczystości płynnych.

 

 

 

             Z up. Wójta

                                                                                                          Tomasz Dłubak

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                                  / - /

×

×

Przejdź do góry